Fysioterapi

Vond rygg?

Fysioterapibehandlinger

Med kort ventetid, god oppfølging og utfyllende behandlingsopplegg er du i gode hender hos oss. Vi deler gjerne av vår kunnskap slik at du selv kan få god forståelse for hvordan du kan bedre og mestre dine plager. Tidlig og god behandling kan minske risiko for langvarige plager. Vi har et helhetlig syn på helse og vi engasjerer oss i å finne et behandlingsopplegg som passer best mulig for deg. Et godt resultat er viktig for deg og for oss. Vi driver privat fysioterapivirksomhet og du trenger ikke å ha med henvisning fra lege for å få behandling. Dersom du har henvisning er du fremdeles velkommen til behandling uten venteliste hos oss.

Undersøkelse

Du blir bedt om å fortelle om symptomene dine, hvordan de oppstod og hva du opplever forverrer eller forbedrer dem. Bedre forståelse av belastninger, krav og ressurser hos deg og i miljøet ditt kan være relevante for videre forståelse og behandling av plagene dine. I videre undersøkelse ser vi på bevegelse og ulike spesifikke tester. Vi søker å avdekke hva som driver smerten eller forårsaker funksjonsproblemene dine. Det er på bakgrunn av undersøkelsen at vi kan anbefale videre behandling.Jeg ble ett nytt menneske felis vel lorem molestie. Suscipit mi justo. Id aliquet. Sapien bibendum commodo ut urna rutrum, duis velit, scelerisque nam nulla in nec maecenas. Adipiscing varius tortor wisi turpis reiciendis semper, vestibulum semper quam, aliquet class cras elit sagittis, etiam urna mattis sodales adipiscing vehicula.

- Katrine Knudsen, Larvik


Om behandlingen

En behandlingsplan lages i samarbeid med pasienten og evalueres fortløpende. Ulike behandlingstiltak brukes vanligvis i kombinasjon for best effekt.
Aktuelle tiltak hos Aligned er:

  • Råd, veiledning og pasientundervisning - hjelp til selvhjelp
  • Veiledning i øvelser og trening av motorisk kontroll
  • Adferdsproblemer
  • Manuelle teknikker rettet mot bindevev, ledd, muskulatur eller nervesystem
  • Nålebehandling
  • Energimangel
  • Tøyninger
  • Teiping av skader
  • Teknikker for stressreduksjon
  • Utarbeiding av treningsprogram